Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng XIII: Thảo luận nội dung các Văn kiện

Văn kiện Đại hội Đảng XIII đã được thảo luận tại đoàn trong phiên họp chiều qua (26/1), trước khi đưa ra thảo luận tập trung tại hội trường trong phiên họp sáng nay.Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng XIII: Thảo luận nội dung các Văn kiện – Ảnh 2.Ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại hội trường, thảo luận các văn kiện đại hội.Chia sẻ với phóng viên bên lề Đại hội đại biểu biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ khóa mới cũng như cơ chế cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho rằng, sau Đại hội XIII, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Ông Hưng sinh năm 1971, là một trong 27 bí thư cấp tỉnh thuộc thế hệ 7X vừa được bầu tại đại hội đảng bộ các cấp.Để làm được như vậy, phải có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và một điểm mới được đề cập tại đại hội lần này, đó là cán bộ dám nói, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.“Đây là vấn đề rất mới về mặt lý luận. Thực tiễn, để có những đột phá trong phát triển, phải có những cán bộ như vậy. Đương nhiên để cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ”, ông Hưng nói.Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng XIII: Thảo luận nội dung các Văn kiện – Ảnh 3.Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bày tỏ, việc bầu đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng tại Đại hội XIII.Với cách làm bài bản, chặt chẽ, ông tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp, dẫn dắt đưa đất nước lên một tầm cao mới.”Trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn, đặt ra yêu cầu cần đội ngũ lãnh đạo mới có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài và phải có bản lĩnh chính trị vững vàng”, ông Thành chia sẻ.Trong khi đó, đại biểu Bùi Văn Nghiên (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh “cán bộ là cái gốc của sự phát triển”.Ông đánh giá cao việc văn kiện Đại hội XIII quan tâm, xác định cán bộ là công tác then chốt trong sự phát triển, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra.Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng XIII: Thảo luận nội dung các Văn kiện – Ảnh 4Ông Bùi Văn Nghiên (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long).Ông Nghiên cũng kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo khóa mới sẽ là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.”Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm”, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long góp ý.